Ängelholm

4 - 12 aug

Upptäck Kattegattsleden

5 augusti

Kattegatts Kustvattenråd på Ängelholms Vattendag

5 augusti

Vattendagen i Ängelholm med prova-på aktiviteter och spännande föreläsningar.

5 augusti

Föredrag om Stranderosion

Ängelholm

6 aug

Kom och undersök vattnet med oss! Idag i Vebystrand

8 augusti

Exkursion om stranderosion

8 aug

Kom och undersök vattnet med oss! Denna dag i Björkhagen

9 augusti

Krabbmetartävling i Björkhagen

9-10 augusti

Vi utforskar stranden och vattnet sedan undersöker vi i ”labbet”.

8 augusti

Exkursion om stranderosion

9 augusti

Krabbmetartävling i Björkhagen

9-10 augusti

Vi utforskar stranden och vattnet sedan undersöker vi i ”labbet”.

kontakt

Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön med syfte att öka kunskapen om Västerhavets miljö och som arrangeras av Västra Götalandsregionen i samarbete med Leader Öresund och Nordvästra Skåne, Lokalt ledd utveckling Halland

Kristin Johansson

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Projektledare för Mitt Hav 070-22 90 494 kristin.johansson@leaderskanens.se

Caroline Karlsson

LOKALT LEDD UTVECKLING HALLAND Projektledare för Ett utvecklat fiske i Kattegatt 0733-30 19 60 caroline.karlsson@lluh.se

Leader+färg
EHFF_flag_sv