Falkenberg

7 augusti

Vadarkväll på Morups Tånge
Klockan 18.00

11 augusti

Kustvandring, Morups Tånge.
Klockan 10.00

Falkenberg

3 - 4 aug

Besök fyren Morups Tånge

3 - 11 aug

Upptäck Kattegattsleden

kontakt

Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön med syfte att öka kunskapen om Västerhavets miljö och som arrangeras av Västra Götalandsregionen i samarbete med Leader Öresund och Nordvästra Skåne, Lokalt ledd utveckling Halland

Kristin Johansson

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Projektledare för Mitt Hav 070-22 90 494 kristin.johansson@leaderskanens.se

Caroline Karlsson

LOKALT LEDD UTVECKLING HALLAND Projektledare för Ett utvecklat fiske i Kattegatt 0733-30 19 60 caroline.karlsson@lluh.se

Leader+färg
EHFF_flag_sv