Bland falkfångare och sandjägare

Hagöns och Östra Strandens natur och historia presenteras av naturguiden HG Karlsson. Vi får svar på varför Köpenhamn ligger där och vad det är för en lång vall som finns i skogen. Vi är ute i minst två timmar.

Samling vid infarten till Hagöns camping

Arrangör: Länsstyrelsen Halland och Naturguide HG Karlsson

Torsdagen 9 aug 18.30

  • Naturguiden HG Karlsson tel. 070-773 03 55
  • Hagöns Camping
  • Ingen avgift

Kristin Johansson

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Projektledare för Mitt Hav 070-22 90 494 kristin.johansson@leaderskanens.se

Caroline Karlsson

LOKALT LEDD UTVECKLING HALLAND Projektledare för Ett utvecklat fiske i Kattegatt 0733-30 19 60 caroline.karlsson@lluh.se