Rastande vadare vid Galtabäck

Västerhavets stränder och grunda vikar är viktiga födosöksområden för flyttande vadare. På sin resa från nordliga häckplatser till sydliga övervintringsplatser rastar de längs den halländska kusten. Kom till Galtabäcks fågeltorn för att se vem som vadar i viken. Varbergs ornitologiska förening är på plats och berättar om fåglarna vi ser.

Söndag 5 augusti 13.00-16.00

  • 070-638 63 50, Per Ola Svensson
  • Galtabäcks fågeltorn, Varbergs kommun
  • Ingen anmälan, ingen avgift

Kristin Johansson

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Projektledare för Mitt Hav 070-22 90 494 kristin.johansson@leaderskanens.se

Caroline Karlsson

LOKALT LEDD UTVECKLING HALLAND Projektledare för Ett utvecklat fiske i Kattegatt 0733-30 19 60 caroline.karlsson@lluh.se