Upptäcktsfärd i strandmiljö

Följ med floraväktarna på upptäcksfärd genom att besöka en trevlig strandmiljö i Strandlida-Halmstad. Följande registrerade rödlistade arter kan vi finna: Murgrönsmöja (EN), strimtåg (EN), huvudtåg (EN), borstsäv (EN), sandmålla (EN), dvärglin (VU), knutört (VU), krypfloka (VU), källgräs (VU), blågrönt mannagräs (VU), ljungögontröst (VU), loppstarr (VU), smal käringtand (NT), rödlånke (NT), granspira (NT), höstlåsbräken (NT) och strandlummer (NT). Alla intresserade är välkomna, inga förkunskaper krävs.

4 augusti kl 10-12

  • Lars-Erik Magnusson, 035-401 54, 070-540 73 53
  • Samling på stora parkeringen i Strandlida
  • Anmälan lars.erik.magnusson@gmail.com senast söndag 29 juli

Kristin Johansson

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Projektledare för Mitt Hav 070-22 90 494 kristin.johansson@leaderskanens.se

Caroline Karlsson

LOKALT LEDD UTVECKLING HALLAND Projektledare för Ett utvecklat fiske i Kattegatt 0733-30 19 60 caroline.karlsson@lluh.se