Vandring Hökafältet

Hökafältet under förändring. Vad har hänt och vad kommer att hända. Vi går en promenad i de norra delarna av Hökafältet och tittar på åtgärder som är genomförda inom projektet Sand Life samt presenterar en kommande våtmarkssatsning. Varför vill man restaurera en våtmark i sandiga marker vid havet och vilka naturvärden kan återskapas? Vad har en våtmark för kulturhistoriskt värde? Samling på parkeringen vid Hökhult i norra delen av Hökafältet, Hökafältets naturreservat, Laholm. Vandringen startar klockan 15:00 och tar ca 1,5 timme. Vandringen vänder sig till alla som är intresserade av Länsstyrelsens restaureringsarbete i området eller bara vill går en promenad i varierad natur.  Promenaden är lätt men bra skor är att rekommendera. Under vandringen passerar vi igenom en kohage.

Onsdag 8 augusti kl 15

  • 010-224 32 49, 010-224 33 60
  • Parkeringen, Norra delen. Hökhult
  • Fri entré. Ingen föranmälan

Kristin Johansson

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Projektledare för Mitt Hav 070-22 90 494 kristin.johansson@leaderskanens.se

Caroline Karlsson

LOKALT LEDD UTVECKLING HALLAND Projektledare för Ett utvecklat fiske i Kattegatt 0733-30 19 60 caroline.karlsson@lluh.se