real-200x630pix

Vem väntar i viken i Gamla Köpstad södras naturreservat?

14 augusti
Klockan 8-12

Plats:Galtabäcks fågeltorn, Varberg

Västerhavets stränder och grunda vikar är viktiga födosöksområden för flyttande vadare. Från nordliga häckplatser till sydliga övervintringsplatser rastar de längs den halländska kusten.

Det finns även goda chanser att se pilgrimsfalk, brun kärrhök och rastande änder. Kontaktperson: Per Ola Svensson (tel. 070-638 63 50). Samling vid Galtabäcks fågeltorn. Drop-in!

Arrangör: Varbergs Ornitologiska Förening och Länsstyrelsen i Halland

Dela
regionhalland
Skip to content