huvud20

OM PLAST OCH SKRÄP I HAVET:

Strömmar av plast – Västerhavets dilemma (Havsmiljöinstitutet m fl)
Studiematerial till Strömmar av plast

Plastic currents A marine dilemma for the west coast of Sweden (in English)

Marint skräp i Kosterhavet (Kosterhavets nationalpark)

Marine litter (English subtitle)

OM KLIMATPÅVERKAN:
Övergödning
Havsförsurning
Främmande arter

Släpp inte ut främmande arter i våra vatten, Havs- och vattenmyndigheten

Stigande hav, cirka tre minuter, SMHI
Urban Water vision, cirka elva minuter, SMHI
Klimatanpassning i Sverige, cirka åtta minuter, SMHI

NYA APPAR:
Fisknyckeln från Sportfiskarna

Hjälp till att rapportera in om vattenorganismer, skräpiga stränder och tömningsstationer:

Rappen – rapportering av vattenorganismer (Havs- och vattenmyndigheten)

Rapportering Strandstädarkartan (Ren kustlinje)

Rapportering Interaktiv karta tömningsstationer fritidsbåtar (Transportstyrelsen)

 

OM ÅLGRÄSÄNGAR:
Restaurering av ålgräsängar – Introduktion

För fler filmer om restaurering av ålgräsängar, samt handboken finn på Havs och vattenmyndighetens hemsida

OM FISKE, MARINA DJUR OCH FISKBESTÅND:
Vattendragsvandringar (Projekt 8-fjordar)

Fiskrev (Projekt 8-fjordar)

Fiskar i nordiska vatten (Sjöfartsmuseet Akvariet)
Valar i svenska vatten (Göteborgs Naturhistoriska museum)
Burkräftfiske med GG Ulrika

Trålning med GG Tromsö

OM FRITIDSBÅTAR:
Så fungerar en båtspolplats (Hav möter land)

Ren båtbotten (Naturskyddsföreningen)

Släpp inte ut främmande arter i våra vatten

Interaktiv karta tömningsstationer fritidsbåtar (Transportstyrelsen)

PODCASTS

Hav och samhälle Podcast

Strandfynd
En podcast med Christin Appelqvist, marinbiolog

Bioblitz

Följ med på en bioblitz (artinventering) under Västerhavsveckan
bioblitz.gmbl.se

Statistik, information mm

Klimat – data från SMHI

Främmande arter i Sverige (Havs och Vattenmyndigheten)

Informationscentralen för Västerhavet – INFOWEST  (Länsstyrelsen Västra Götalands län)

 

ÖVRIGT PEDAGOGISKT MATERIAL:

Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper:
Sälskapet – om sälar i Sverige
Vattenkikaren – innehåller beskrivningar av vanliga organismer vid svenska havsstränder liksom tips på studier och undersökningar.
Kubbongen handlar om evolution, dvs de processer som leder till att arter förändras och nya blir till.
Från Kust till Hav: Expedition Koster  om Västkustens marina miljö och kulturlandskap, hur det är att arbeta och leva på Kosteröarna och forskningen vid  Lovéncentret Tjärnö.

Barnens hav (Naturskyddsföreningen)
Material handlar om Östersjön och Västerhavet.  På denna sida hittar du också övningar till bl. a. att göra en vattenkikare, trolla med brunalg och blåmusslor som havets reningsverk. Här kan du ladda ner material om Västerhavet

Fisk för katten Lärarmaterial från MSC.

MSC i skolan

What’s the cathch? – fishing game (eng)

Svensk fisk

Guide för hajar och rockor i Västerhavet

Undervattensobservatorium på tre meters djup i Gullmarsfjorden(Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper)