3RH Banner Vhv 2024

För arrangörer:

Alla som på något sätt vill medverka till att öka havsmedvetenheten hos allmänheten genom att arrangera olika aktiviteter kan vara med som arrangör. Dessa skall anordnas gratis eller till ett starkt rabatterat pris eller ge ett betydande mervärde.

Varför medverka?

Genom att medverka i Västerhavsveckan ingår man i ett positivt sammanhang med målet att nå ett hållbart nyttjande av havets resurser, med betoning på miljön. Man får tillgång till ett stort nätverk och har därigenom möjlighet att utveckla egna samarbeten. Arrangörer kan vara institutioner, museer, ideella föreningar, vattenråd, privata företag m.fl.

För att diskutera möjligheter att ingå i Västerhavsveckan, kontakta projektledare Anne Udd mobil: 070 – 835 95 32

e-post: anne.udd@regionhalland.se 

Exempel på arrangemang:

Strandstädning, fågelskådning, besöka en fyr, krabbfisketävling, besöka kustnära kultur, besöka ett naturum, utställning av djur och natur. 

Arrangemang kan vara enstaka och med en arrangör men kan också vara återkommande under veckan eller många arrangörer tillsammans vid ett visst tillfälle.

Kommunikationsmaterial för marknadsföring:

Banner 2024 

Logotyp

Kommuner:

Under Västerhavsveckan i början av augusti varje år, lyfter hundratals arrangörer havsmiljöfrågor tillsammans för att bidra till ökad havsmedvetenhet och hållbart nyttjande av havets resurser.

Varför medverka?

Aktiviteter under Västerhavsveckan bidrar till kultur- och fritidsutbudet för kommunensinvånare. Det kan också gynna det lokala näringslivet och locka besökare utanför högsäsong.

Kommuner kan stötta Västerhavsveckan på flera olika sätt:

  • Lotsa arrangörer i Västerhavsveckan genom tillstånd och praktiska frågor. 
  • Bidra till marknadsföringen av Västerhavsveckans lokala arrangemang i egna kanaler.
  • Som arrangörer, själv eller i samarbete med andra arrangörer, exempelvis Kattegatts kustvattenråd

Kommun med arrangemang i programmet

  • Se till att turistbyrån och besöksmål har material om Västerhavsveckan, kan svara på frågor och tipsa om aktiviteter.
  • Dela och berätta på kommunens egen hemsida, sociala media
  • Locka till veckan och aktiviteter på infartstavlor.
  • Lägga in info om veckan i annan information från kommunen

Möjligheter att få till arrangemang är stora. För inspiration, se vad som händer i andra kommuner.

Kattegatts kustvattenråd/ region Halland

Anne Udd
Samordnare
Kattegatts kustvattenråd
070-835 95 32
anne.udd@regionhalland.se
Besöksadress: Södra vägen 9, Halmstad

regionhalland
Skip to content