huvud20

Västerhavsveckan

Snart är det dags för Västerhavsveckan igen. I år infaller detta den 1-9 augusti. Biologisk mångfald och klimatförändringens påverkan på havet är lite av det som berörs. En märkbar förändring från tidigare år blir också att vi kommer ha mer digital information kring havsmiljön och flera aktiviteter kommer ni kunna göra när det passar er själva så att man inte behöver samlas i större grupper vid ett bestämt tillfälle. Givetvis kommer vi även ha de mer traditionella aktiviteterna också. Vi lägga ut de olika aktiviteterna här på sidan efter hand som de bli bestämda. 

Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön med syfte att öka kunskapen om Västerhavets miljö och har arrangerats av Västra Götalandsregionen i fler än 10 år, sedan 2018 har det i Halland och NV Skåne arrangerats Västerhavsveckan med stöd av Leader Skåne nordväst med Öresund och Lokalt Ledd Utveckling Halland.

Är du t.ex. en förening, företag eller kommun och vill medverka som aktör i årets upplaga, kontakta oss.

Har du svårt att bärga dig ända till augusti så finns det mycket att hitta om havet under fliken faktabank.

Västerhavsveckan 2019 i pressen

Västerhavsveckan 2018 i pressen

Varberg2
Varbergsposten 8 augusti
HN8aug
Hallands Nyheter 6 augusti
HN11aug
Hallands Nyheter 11 augusti
Kbp11augT
Kundsbacka-Posten 11 augusti
hd.se
HP8aug
Hallands Posten 8 augusti
GP11aug
GP 11 augusti
HP6aug
Hallands Posten 6 aug
NSt30Juli
NST 30 juli
HNledare11aug
Halland Posten 11 augusti
NST2
NST 9 augusti

Kristin Johansson

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Projektledare för Mitt Hav 070-22 90 494 kristin.johansson@leaderskanens.se

Caroline Karlsson

LOKALT LEDD UTVECKLING HALLAND
073-33 01 960
caroline.karlsson@lluh.se