Webbbild startsida

OM PLAST OCH SKRÄP I HAVET:


Studiematerial till Strömmar av plast

Plastic currents A marine dilemma for the west coast of Sweden (in English)

Marint skräp i Kosterhavet (Kosterhavets nationalpark)

Marine litter (English subtitle)

OM KLIMATPÅVERKAN:
Övergödning
Havsförsurning
Främmande arter

Stigande hav, cirka tre minuter, SMHI
Urban Water vision, cirka elva minuter, SMHI

NYA APPAR:
Fisknyckeln från Sportfiskarna

Hjälp till att rapportera in om vattenorganismer, skräpiga stränder och tömningsstationer:

Rappen – rapportering av vattenorganismer (Havs- och vattenmyndigheten)

Rapportering Strandstädarkartan (Ren kustlinje)

Rapportering Interaktiv karta tömningsstationer fritidsbåtar (Transportstyrelsen)

 

OM ÅLGRÄSÄNGAR:
Restaurering av ålgräsängar – Introduktion

För fler filmer om restaurering av ålgräsängar, samt handboken finns på Havs och vattenmyndighetens hemsida

OM FISKE, MARINA DJUR OCH FISKBESTÅND:
Vattendragsvandringar (Projekt 8-fjordar)

Fiskrev (Projekt 8-fjordar)

Fiskar i nordiska vatten (Sjöfartsmuseet Akvariet)
Valar i svenska vatten (Göteborgs Naturhistoriska museum)
Burkräftfiske med GG Ulrika

Trålning med GG Tromsö

OM FRITIDSBÅTAR:
Så fungerar en båtspolplats (Hav möter land)

Ren  båtbotten 
(Naturskyddsföreningen)

Interaktiv karta tömningsstationer fritidsbåtar (Transportstyrelsen)

PODCASTS

Hav och samhälle Podcast

Strandfynd
En podcast med Christin Appelqvist, marinbiolog

Bioblitz

Följ med på en bioblitz (artinventering) under Västerhavsveckan
bioblitz.gmbl.se

Statistik, information mm

Klimat – data från SMHI

Främmande arter i Sverige (Havs och Vattenmyndigheten)

ÖVRIGT PEDAGOGISKT MATERIAL:

Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper:
Sälskapet – om sälar i Sverige
Vattenkikaren – innehåller beskrivningar av vanliga organismer vid svenska havsstränder liksom tips på studier och undersökningar.
Kubbongen handlar om evolution, dvs de processer som leder till att arter förändras och nya blir till.
Barnens hav
 
(Naturskyddsföreningen)
Material handlar om Östersjön och Västerhavet.  På denna sida hittar du också övningar till bl. a. att göra en vattenkikare, trolla med brunalg och blåmusslor som havets reningsverk. 

What’s the cathch? – fishing game (eng)

Guide för hajar och rockor i Västerhavet

Undervattensobservatorium på tre meters djup i Gullmarsfjorden(Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper)

 
regionhalland
Skip to content