Strandstädardag

Havsströmmarna för med sig plast och skräp som hamnat i havet och en del av detta hamnar på våra stränder. Kustzonsprojektets deltagare planerar för en framtida hållbar kust- och havsmiljö. För att göra nytta redan idag väljer vi att anordna en strandstädardag.

Vill du vara med och städa med oss? Under dagen städar deltagare och politiker i kustzonsprojektet tillsammans med arbetsgrupp Nedskräpning. 

Onsdag 8 augusti kl 10-15

  • Susanne Härenstam 031-335 52 35
  • Parkeringen, Säro Västerskog
  • Anmälan till susanne.harenstam@grkom.se senast den 3 augusti.

Kristin Johansson

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Projektledare för Mitt Hav 070-22 90 494 kristin.johansson@leaderskanens.se

Caroline Karlsson

LOKALT LEDD UTVECKLING HALLAND Projektledare för Ett utvecklat fiske i Kattegatt 0733-30 19 60 caroline.karlsson@lluh.se